Add to Favorites  

Bus Media

 

                          โฆษณาติดรถเมล์ ในกรุงเทพและปริมณฑล มีหลากหลายรูปแบบพื้นที่สื่อให้เลือกตามงบประมาณ  หลากหลายประเภทรถไว้ให้บริการ ตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง ย่านชุมชน  กลุ่มคนทำงาน  ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน หรือในเขตปริมฑล  มีสายรถไว้ให้เลือกกว่า 500 เส้นทาง มีรถเมล์EURO,รถเมล์NGV ปรับอากาศ รถเมล์ครีมแดง หรือ รถเมล์ร่วมบริการ สอบถามข้อมูลบริการและสายรถแต่ละประเภทได้ ที่ โทรศัพท์ 02 731 0191 ต่อ 16 หรือ 089 199 0459